POZVÁNKA na Výroční členskou schůzi spolku

1st  Veteran US Car Clubu Praha v ČR

Výbor spolku 1st Veteran US Car Club Praha v ČR (dále jen „Klub“) svolává členskou schůzi Klubu, na kterou si Vás současně dovoluje pozvat.

Termín konání členské schůze:  ve středu  12. ledna 2022

Zahájení členské schůze:  18:00 hod., parkování u restaurace možné

Místo konání členské schůze: v salonku restaurace „U Rozcestí“ k Lochkovu 377/22, Praha 5-Slivenec 

Prosím vezměte na vědomí máme ve Stanovách Klubu článek 4, v jehož odstavci 2 vyplývá povinnost člena se Členské schůze zúčastnit. Nemůže-li se člen osobně zúčastnit ze závažných důvodů, lze pověřit plnou mocí k účasti někoho jiného.

Funkční období prezidenta klubu a výkonného výboru je 4-leté. Vyzýváme všechny, kteří se chtějí o jakoukoliv funkci ucházet, nechť se přihlásí na začátku schůze.

Program schůze

  1. prezence přítomných členů Klubu, aktualizace telefonních a emailových kontaktů členů Klubu v rámci prezence a vyrovnání příspěvků na rok 2022
  2. zahájení schůze Klubu prezidentem Klubu panem Zdeňkem Košárkem
  3. volba orgánů členské schůze Klubu, předsedy členské schůze, sčitatele hlasů a zapisovatele
  4. volba výkonného výboru a prezidenta klubu
  5. zpráva o činnosti Klubu za rok 2021 včetně ročních výsledků hospodaření Klubu přednesená prezidentem Klubu panem Zdeňkem Košárkem
  6. plán akcí na rok 2022 přednesený prezidentem Klubu panem Zdeňkem Košárkem
  7. různé – odpovědi na dotazy členů Klubu, projednání připomínek a námětů členů Klubu, diskuse 
  8. schválení zápisu, ukončení Členské schůze

Důležité:

Každý člen obdrží jeden výtisk klubového kalendáře 2022 zdarma

V Praze dne 6.12.2021

Za výbor spolku 1st  Veteran US Car Club Praha v ČR       

    Zdeněk Košárek

                                                                                                      prezident Klubu

 

 

TERMÍNY KLUBOVÝCH AKCÍ v roce 2022:

 

12. ledna 2022  - ČLENSKÁ SCHŮZE 

Výbor spolku 1st Veteran US Car Club Praha v ČR (dále jen „Klub“) svolává členskou schůzi Klubu, na kterou si Vás současně dovoluje pozvat.

Termín konání členské schůze:  ve středu  12. ledna 2022

Zahájení členské schůze:  18:00 hod., parkování u restaurace možné

Místo konání členské schůze: v salonku restaurace „U Rozcestí“ k Lochkovu 377/22, Praha 5-Slivenec 

 

23.dubna 2022  - Soutěž Elegance Sychrov

SOUTĚŽ ELEGANCE 2022 -Státní zámek Sychrov

Soutěž elegance pouze pro Americká vozidla starší 30 let

 

24.září 2022  US CARS PRAHA

sraz majitelů amerických vozidel - OC Letňany

jediný sraz US-vozidel v ČR, kde probíhá individuání představení automobilů na předváděcí rampě

Ohlédnutí za 21.srazem v Letňanech

Jedenadvacátým ročník přehlídky amerických strojů pořádaný nezávislým klubem 1st Veteran US Car Club Praha v ČR se konal 18. září v prostorách parkoviště "A" , díky laskavosti Obchodního Centra Letňany, které nám už dvacet let poskytuje místo k realizaci takové akce. Na předváděcí rampě před pódiem, byly k vidění nejen historické a současné americké automobily, ale i motocykly. Povídání o historii, technických parametrech a ostatních zajímavostech předváděných amerických strojů doplňovala hudebních blocích skupina Screwballs. Její výkon byl naprosto strhující a přispěli k pohodové atmosféře srazu. Předváděné stroje na rampě a celou akci moderoval  dlouholetý president pořádajícího klubu Zdeněk Košárek. Setkání majitelů , jejich opečovávaných automobilů a motocyklů vyvrcholilo předávání cen v jednotlivých  kategoriích. Za všechny předaná ocenění uvádíme vítěze kategorie Pre War ( předválečné) Whippet Overland, 40- tá léta Willys MB,
50-tá Cadillac Coupe De Ville, 60- tá Chevrolet Corvette Sting- Ray,
70-tá Chevrolet Camaro Z-28,
80-tá Cadillac Seville.
Dále byly oceněny kategorie Best MPV Ford Econoline 150,
Best Pickup Ford F-350,
Best Truck Freightliner Cabover,
Best Motocykle Harley- Davidson v provedení Captain America (Easy Rider),
Cenu New Age ( současné Ameriky) Dodge Challenger Hellcat.
Ocenění za dobový oděv a dojem si zaslouženě odvezl stylově vystrojený majitel  Harley-Davidson 1936.
Hlavní cenu získal dvacetikolový monstrózní Dump Truck AM Generál Military. Ačkoliv členové pořádajícího klubu díky nemalými finančními náklady a dobrovolnou prací ve svém vzácném volném čase předváděcí rampu zrenovovali, vydrží  přejezd až deseti tun, tohle monstrum ho přejet prostě nemohlo. Díky patří i všem kteří pomohli s jeho realizací.Všem účastníkům , neváhajícím se do Letňan letos vypravit. I když předpověď počasí byla všelijaká. Ale nesprchlo, alespoň v místě srazu. Ocenit úplně všechny nelze, přitom ale  každé jednotlivé americké vozidlo je svým způsobem zajímavé a dnes ojedinělé. Speciální dík patří  dvěma malým děvčátkům, lrmičce a Adélce, které se ve stylu pinup v doprovodu své tety Dary zhostily předávaní cen. Celá akce dopadla na výbornou a příští rok si ji zopakujeme, opět koncem září. Další událostí bude každoroční jarní Soutěž elegance amerických historických vozidel na zámku Sychrov. Ta se kvůli proticovidivým opatřením dva ročníky nekonala, tak snad to tentokrát vyjde. Všichni jste s historickými americkými vozidly srdečně vítání. Přesné.datum zveřejníme co nejdříve a proto sledujte 1stveteranuscar.cz, naše fb a Instagram..

Image

 

Důležité sdělení pro členy Klubu:

Vážení členové 1st Veteran US Car Klubu Praha, 

podivný rok ve znamení Covid 19 nám neumožnil uspořádat dvě stěžejní akce pořádané klubem. A to soutěž elegance historických US Cars na zámku Sychrov a lednovou Členskou schůzi. Připomínáme, že téměř všechny náklady klubu (např. pozvánky, poštovné, poháry, náklady na opravu rampy, pronájem prostor na srazy, atd.) jsou hrazeny z příspěvků, které jsou obvykle vybírány na Členské schůzi. Apelujeme tedy na na Vážené členy, aby tyto příspěvky uhradili buďto v Letňanech, kde dne 18.září  pořádáme 21.sraz US Cars, nebo provedli bezhotovostně převodem na účet klubu: 156251981/0300 (ve zprávě pro příjemce platby uveďte své jméno). 

V této souvislosti připomínáme, že každoroční příspěvek na MDA Ride na děti postižené svalovou dystrofií jsme i přes Covid-19 vyrovnali a budeme-li chtít vyrobit roční kalendáře, náš rozpočet už bude značně napjatý. Doufáme, že to všichni chápete a tato výzva se setká s porozuměním.  

S pozdravem

Zdeněk Košárek, prezident Klubu

 

21. Letňanský sraz US Cars se blíží. Tato unikátní událost která nemá v našich končinách obdoby je založena samozřejmě na vzájemném setkání vlastníků vozidel vyrobených v USA ale také především na představováním vozidel a  jejich majitelů na rampě. Veřejnost, která má vstup zdarma, se dozvídá zajímavé detaily, o technice a historii předváděných vozidel. V pauzách bude hřát živě skvělé hudební uskupení Screwballs, mezi komunitou přátel amerických aut a motocyklů velmi oblíbené. Jak je výše uvedeno veřejnost má vstup zdarma, snažíme se US Cars & Bikes v našich končinách popularizovat, jedinou podmínkou je slušné chování. V případě, třebas osahávání vystavených vozidel, bude takový z prostoru akce vyveden. Vjezd pro účastníky bude zpoplatnėn 200.-kč. Z toho se hradí pouhá část nákladů, poháry, kapela, doprava rampy atd. Zbytek nákladů se hradí z  financí klubu které jsou v drtivé většině z členských příspěvků. Takže děkujeme za pochopení. Doufáme v dobré počasí a příjemnou atmosféru během celého dne který bude v sobotu 18.září. Registrace účastníků začíná v 9.00 hod. Všechny US Cars & bikes srdečně zve 1st Veteran US car Praha.

---

The 21st Letňany US Cars Meet is drawing near. This unique event, with none to match locally, is of course based on the meeting of the owners of US-made vehicles, but mainly it is meant to present the cars and their owners on the ramp. The public, which has free entry, can learn interesting details about the technology and history of the vehicles shown. In the breaks between there will be live music by the superb band Screwballs, very popular among the American car and motorcycle aficionados. As was mentioned above, the public has free entry, we would like to make US Cars & Bikes popular in our region - the only condition is decent behavior. In case you e.g. touch the exhibited vehicles, you may be escorted out of the event area. For participants, the entry fee is CZK 200. This covers only a part of the costs for the prize cups, band, ramp stage set up etc. The balance of the costs is covered from the club's finances, consisting almost exclusively of membership contributions. Thank you for understanding. We hope for nice weather and a pleasant atmosphere throughout the day, the date of which is Saturday September 18th. The registration of participants begins at 9AM.

The 1st Veteran US Car Club Praha in the ČR cordially invites all US Cars & Bikes

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor s krajským ředitelem památkové péče PHDr.Milošem Kadlecem u příležitosti nekonání tradiční  Soutěže elegance Amerických hostorických vozidel.

Státní zámek Sychrov 24.4.2021

 

 

MDA Ride 2021

Vyjádření prezidenta 1st Veteran US Car klubu Zdeňka Košárka k akci MDA Ride 2021.

Výsledky virtuální soutěže Sychrov 2021

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům naší virtuální soutěže, kteří dle instrukcí zaslali video svého vozu. Komise provedla hodnocení a v tabulce níže jsou uvedeny výsledky.

Prosíme vítěze jednotlivých kategorií aby zaslali na email klubu  1stveteranuscar@1stveteranuscar.cz případně na email sychrov2021@gmail.com svou poštovní adresu, na kterou chtějí zaslat pohár vítěze dané kategorie.

Image

 

Sychrov 2021

Tradiční Soutěž elegance  historických US Cars se byla nucena přemístit do virtuálního prostoru. Několik členů klubu se rozhodlo na Sychrov vyrazit jako na výlet, udělat rozhovor s ředitelem památkové péče PhDr.Kadlecem a nostalgicky zavzpomínat na minulé úžasné ročníky v nyní liduprázdné zámecké zahradě. Z Prahy vyrazilo pět historických US cars. Tři Corvetty, Mustang a Camaro. Pozdėji se k nám připojily dvě modernější C5. Krátká procházka v tichu parku. Nějaké focení před zámkem, děkujeme sympatické jezdkyni na běloušovi za pózování. Padlo rozhodnutí udělat si vyjížďku na Ještěd. Poslední část na vrchol byla uzavřená, ale po krátké intervenci prezidenta klubu jsme vrcholu dosáhli. Vše bylo zavřené, ale výhledy na všechny strany vynikající. Po nezbytném focení jsme se rozloučili a vyrazili ještě každý někam. Samozřejmě že Soutěž elegance se vším všudy jen tak něco nenahradí. Ale tohle byl opravdu skvělý výlet. Uvažujeme o náhradním termínu ještě tento rok, podle toho, jak se bude rozvolňovat. Budeme zveřejňovat výsledky virtuální soutěže, zúčastnilo se jí překvapivě hodně historických amerických automobilů a motocyklů.

SOUTĚŽ ELEGANCE SYCHROV 2021 

Image​​

 Vážení vlastníci amerických historických vozidel,(rozuměj.více než 30-ti let). Každoroční Soutěž elegance pořádané na státním zámku Sychrov z důvodu omezení shromažďování nebude v zámecké zahradě, nýbrž ve virtuální realitě. 

Rozhodli jsme se realizovat nápad naší nové spolupracovnice Patricie Vondrákové, která se nám představí i jako moderátorka a stylistka. Fotografie či krátké několika vteřinové video z telefonu s nezbytnými údaji budou podmínkou registrace k účasti.

Naše komise bude vše hodnotit a jednotlivé vítěze všech kategorií budeme představovat s komentáři. Ocenění budeme zasílat poštou. Informace kde se registrovat  naleznete níže. 

Prosíme, pro aktivní účast klikněte na tento odkaz https://forms.gle/fSo1TybBacSUU5ts6

 Výbor 1st Veteran US Car Club Praha v ČR.

Image

OTEVŘENÝ DOPIS 1st Veteran US Car Club Praha

Spolek sběratelů historických amerických vozidel 1st Veteran US Car Club Praha ČR, tímto oslovuje všechny, kteří se setkali v poslední době ve veřejném prostoru s různými nepravdivými tvrzeními. Zejména ve vztahu klubu k tzv."testovaní na hist.původnost" Jsme účelově osočováni z něčeho co neexistuje, protože by to bylo dávno použito. Tyto nesmysly šíří skupina okolo vedení FKHV ČR. A na činnosti FKHV ČR je existenčně závislá. Není divu.

Ztrácet monopol, tak pracně a nečestně nabytý, včetně všech požitků z toho plynoucích. To skutečně asi není nic příjemného. Tato animozita se datuje od doby, kdy současný prezident a ex víceprezident FKHV vystupoval interně proti podvodům s testováním na hist.původnost.

Zdeněk Košárek je jednomyslně volen opakovaně členskou základnou, která si ho váží pro jeho práci pro klub, znalosti amerických vozidel a historii. O možnost testovat jsme se soudili a bohužel nesprávně legitimovali žalovanou stranu. Tou byla FKHV ČR, ale možnost tuto činnost nám odebral Autoklub ČR. Byť na žádost FKHV ČR. Toliko k soudu. Samozřejmě jsme zkoušeli cestu smíru. 

Podmínky ze strany FKHV připomínaly nucení ke členství. Navíc vstoupit do organizace, kterou v té době řešil finanční úřad a podvody s testacemi přibývaly, se nám nechtělo. Náš klub funguje na principech slušného spolku a dalšími znevažovaními klubu se již nebudeme zabývat.

Spolek 1st Veteran US Car Club Praha ČR.

Vážení provozvatelé historického vozidla,  na níže uvedeném odkazu si můžete přečíst vyjádření k tématu plánovaných změn v systému testování historických vozidel:

https://www.sadovskypetr.com/zmeny-v-testovani-veteranu/

Image

Platnost řidičských průkazů a technických prohlídek je prodloužena.

Začíná platit evropské nařízení Omnibus II 
Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují
o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30.
června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena
o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti
dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických
opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a výhledy na sezónu 2021. 

Naše loňské aktivity byly omezeny díky situaci s Covid-19.

Členskou schůzi v lednu 2020 jsme realizovali bez problémů.

Následovalo zklamání z neuskutečněné Soutěže elegance na Sychrově.

Charitativní MDA - Ride jsme se tentokrát zúčastnili ve virtuální realitě kanálu YouTube .

Dva naši zástupci předali za klub finanční dar.

Smutnou události bylo úmrtí skvělého člena Vladimíra Čermáka, ale přichází noví členové a výbor kooptoval do příštích voleb pana Jiřího Nachtigala.

Závěr sezóny vrcholil tradiční přehlídkou v Letňanech. Povedl se na výbornou, jak z hlediska počasí, tak omezování shromažďování. To bylo jen tak tak. Opět jsme měli štěstí :-)

Z velké části se nám podařilo testování HV zajistit. Zbytek je v řešení. Náš klub s bohatou historií, velkou členskou základnou, a především nezávislostí na různých rádoby zastřešujících organizacích, je patrně těmto trnem v oku. Nicméně úpravy legislativy okolo HV nám přinesou konečně klid. Co se týká tzv.testovaní, zdá se, že budou ustaveny principy suverénní rovnosti po které voláme několik let. 

 

Členská schůze 2021 proběhne elektronicky, sledujte své E-maily.

Držme si palce, aby se konala tradiční Soutěž elegance Sychrov 2021. Vše včetně celé sezóny je nasmlouváno. Jestli proběhne vše, jak bychom si přáli, je ve hvězdách. Nicméně jezdit nám nikdo nezakáže, kdyžtak na sebe budeme mávat za jízdy, proto si připravte stroje jako vždy. Budeme improvizovat. Výbor Vás bude informovat, sledujte proto naše www-stránky a účty na Facebooku a nově také na Instagramu.

Přejeme všem hezký den.

Zdeněk Košárek

prezident klubu.

 

Vážení členové klubu,

vzhledem k situaci, která panuje kolem Covid19 se nám nedaří svolat členskou schůzi. Vývoj situace nám neumožňuje se sejít v již přesunutém termínu. Abychom učinili zadost zákonu o spolčování a naplnili stanovy klubu, pravidelná čtyřletá volba členů výboru bude realizována elektronicky. Předpokládá se, že každý disponuje e-mailovou adresou, které jsme si aktualizovali každé přechozí členské schůze. Pokud jste někdo od ledna loňského roku adresu změnil, prosíme upozorněte nás na to prostřednictvím e-mailu na 1stveteranuscar@1stveteranuscar.cz do 17. února 2021.

Klubové kalendáře jsou k dispozici na adrese klubu (+420 602 325 594).

Situace není opravdu jednoduchá, kvůli Covidu nám bylo znemožněno uspořádat Soutěž elegance na Sychrově, ani letos nejsou výhledy růžové. Pozitivní je, že se nám podařilo zrealizovat výroční letňanský sraz, který se dle našeho názoru vyvedl na výbornou.

Pevně věříme, že se situace před nadcházející sezónou zlepší.

Držme si palce. Hodně zdraví.

 

Za výbor klubu

Zdeněk Košárek

prezident

                         

 

TERMÍNY KLUBOVÝCH AKCÍ v roce 2021:

datum:

akce:

pozvánka:

 

17.2. 2021

ČLENSKÁ SCHŮZE -  ZRUŠENA !!!

 

24.4.2021  - Soutěž Elegance Sychrov

SOUTĚŽ ELEGANCE 2021 -Státní zámek Sychrov

Soutěž elegance pouze pro Americká vozidla starší 30 let

Součástí akce bude společná vyjížďka do Technického muzea Liberec v odpoledních hodinách

 

18.9.2021

US CARS PRAHA - sraz majitelů amerických vozidel - OC Letňany

jediný sraz US-vozidel v ČR, kde probíhá individuání představení automobilů na předváděcí rampě

 

 

 

MDA RIDE 2020

S velkým politováním jsme museli přijmout fakt, že dlouho plánovaná benefiční akce na podporu dětí nemocných nevyléčitelnou chrobou - svalovou dystrofií - se v roce 2020 nemohla konat tak jak jsme byli zvyklí. Přesto se s touto situací organizátoři poprali a dne 6.6.2020 na původně plánovaném místě uspořádali setkání v omezeném počtu účastníků a toto setkání streamovali na sociálních sítích. 

Přes tato omezení se podařilo vybrat na nemocné děti částku 685.000 Kč. 

Děkujeme všem, kteří přispěli a doufáme, že v roce 2021 bude situace příznivější a budeme se opět moci setkat v obvyklém módu.

Image


 

 

Množí se dotazy, někdy i šíří panika, jaký by měla dopad případná úprava Zákona č. 56/2001 Sb. na provoz historických vozidel. Následující otázky byly shrnuty na základě dotazů a diskuzí veteránské veřejnosti a odpovědi zformulovány na základě oficiálních materiálů k návrhu úpravy Zákona č. 56/2001 Sb., konzultací, účasti na jednáních s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlastních zkušeností.

Více informací se dočtete v souboru ke stažení níže:

Otázky a odpovědi.pdf (105kb)

 

 

 

Image

Kudyznudy.cz - tipy na výlet