Důležitá informace:

termín Výroční členské schůze se z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 přesouvá na náhradní termín: 17.února 2021.

Případná možnost dalšího přesunu termínu je vyhrazena - vše bude záležet na aktuálním rozsahu Vládních  opatření.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                   POZVÁNKA

na Výroční členskou schůzi spolku

                                        1st  Veteran US Car Clubu Praha v ČR

 

Výbor spolku 1st Veteran US Car Club Praha v ČR (dále jen „Klub“) svolává členskou schůzi Klubu,

na kterou si Vás současně dovoluje pozvat.

 

Termín konání členské schůze: středa   17.února 2021

Zahájení členské schůze: 18:00 hod      parkování u restaurace možné

Místo konání členské schůze: v salonku restaurace „U Rozcestí“ K Lochkovu 377/22, Praha 5- Slivenec 

 

Prosím vezměte na vědomí, že máme ve Stanovách Klubu článek 4, v jehož odstavci 2 vyplývá povinnost člena se Členské schůze zúčastnit. Nemůže-li se člen osobně zúčastnit, ze závažných důvodů lze pověřit plnou mocí k účasti někoho jiného.

Program schůze:

1.prezence přítomných členů Klubu, aktualizace telefonních a emailových kontaktů členů Klubu v rámci prezence a vyrovnání příspěvků na rok 2020

2.zahájení schůze Klubu prezidentem Klubu panem Zdeňkem Košárkem

        2a   Dle stanov končí čtyřleté funkční období výboru klubu, které je nutné zvolit. Vyzýváme všechny                     členy, kteří májí zájem o aktivní působení, aby začátkem členské schůze ohlásili svoji kandidaturu

3.volba orgánů členské schůze Klubu, předsedy členské schůze, sčitatele hlasů a zapisovatele

4.zpráva o činnosti Klubu za rok 2020 včetně ročních výsledků hospodaření Klubu přednesená prezidentem Klubu

5.plán akcí na rok 2021 přednesený prezidentem Klubu panem Zdeňkem Košárkem

6.různé – odpovědi na dotazy členů Klubu, projednání připomínek a námětů členů Klubu, diskuse 

7.schválení zápisu, ukončení Členské schůze

Důležité:

Výbor současně žádá všechny majitele historických vozidel registrovaných v Klubu, aby si zkontrolovali platnost testace svých vozidel a pokud mají testaci platnou na období kratší, než je květen 2021 a tedy potřebují provést novou testaci, aby si na Členskou schůzi donesli průkaz historického vozidla a formulář nazvaný „protokol o technické prohlídce vozidla – potvrzení o klubové testaci“ s potvrzenou STK nebo potvrzení odborného servisu (viz PHV poslední strana „poučení). Členové, kteří mají testaci platnou na delší období, mohou své průkazy a protokol o technické prohlídce vozidla přinést v pozdějším období na kteroukoli schůzi výboru klubu, která se koná na témže místě každou první středu v měsíci.

Výbor Klubu současně vyzývá členy, aby na schůzi přinesli kopie testačního protokolu svého vozidla (velký dvojlist z první testace vozidla, na jehož podkladě byl vydán průkaz HV. Tyto protokoly musí být nově zaarchivovány.

V případě, že v souvislosti s vládními opatřeními spojenými s nemocí Covid-19 nebude možno Výroční schůzi na místě uskutečnit, budete cca. v předstihu 5 dnů informováni  na našich webových stránkách o náhradním řešení.

Každý člen obdrží jeden výtisk klubového kalendáře 2021 zdarma

V Praze dne 18.12.2020

Za výbor spolku 1st  Veteran US Car Club Praha v ČR                  Zdeněk Košárek

 

TERMÍNY KLUBOVÝCH AKCÍ v roce 2021:

datum:

akce:

pozvánka:

 

17.2. 2021

ČLENSKÁ SCHŮZE - v salonku restaurace „U Rozcestí“ k Lochkovu 377/22, Praha 5-Slivenec.

Začátek schůze v 18 hodin.

 

24.4.2021  - Soutěž Elegance Sychrov

SOUTĚŽ ELEGANCE 2021 -Státní zámek Sychrov

Soutěž elegance pouze pro Americká vozidla starší 30 let

Součástí akce bude společná vyjížďka do Technického muzea Liberec v odpoledních hodinách

 

18.9.2021

US CARS PRAHA - sraz majitelů amerických vozidel - OC Letňany

jediný sraz US-vozidel v ČR, kde probíhá individuání představení automobilů na předváděcí rampě

 

 

 

MDA RIDE 2020

S velkým politováním jsme museli přijmout fakt, že dlouho plánovaná benefiční akce na podporu dětí nemocných nevyléčitelnou chrobou - svalovou dystrofií - se v roce 2020 nemohla konat tak jak jsme byli zvyklí. Přesto se s touto situací organizátoři poprali a dne 6.6.2020 na původně plánovaném místě uspořádali setkání v omezeném počtu účastníků a toto setkání streamovali na sociálních sítích. 

Přes tato omezení se podařilo vybrat na nemocné děti částku 685.000 Kč. 

Děkujeme všem, kteří přispěli a doufáme, že v roce 2021 bude situace příznivější a budeme se opět moci setkat v obvyklém módu.

Image


 

 

PRAHA OC LETŇANY – US CARS 2020

Letošní výroční akce 1st Veteran US Car Clubu Praha se vydařila na výbornou. Stín Covidu-19 byl eliminován správnou volbou termínu a místem sekce „A“, jejíž rozlehlost umožňovala velké rozestupy vozidel i lidí. I tak už jsme měli několik členů v karanténě.

Počasí bylo na jedničku a účast čítala na 170 amerických automobilů a několika motocyklů. Předváděcí rampa v kombinaci s hudebním tělesem  „Marty´s Hanpacked Club“, který nám předvedl skvělý jižanský swing, byl základem programu.

Ale především vzájemný obdiv svých strojů a interkomunikace vlastníků a jejich přátel, nás provedl slunečním sobotním dnem. Oceňovalo se v mnoha kategoriích. Za všechny, kteří si odváželi domů poháry – nejstarší ze zúčastněních US Cars, byl Ford T z r. 1912 v závodní úpravě RAJO. Úprava dobová, mimochodem v této podobě vyhrál i ve své kategorii závod do vrchu na Pikes Peak v roce 1921.

Best motocykl byl Harley-Davidson rok výroby 1936. Za New Age (současnost) získal cenu Dodge Challenger a pohár celkového vítěze obdržel Chevrolet Corvette Stingray Coupe 1965.

Volba mezi opravdu zajímavými zúčastněnými byla velmi těžká. Protože každý automobil či motocykl je jiný, ať provedením, stupněm výkonu a zachovalostí.

Slovem nás na rampě celý den provázeli – president klubu Zdeněk Košárek a čiperná Zita Strnadová.

Další akcí klubu je jarní Soutěž elegance na zámku Sychrov na jaře 2021.

 

Image

 

Image

Množí se dotazy, někdy i šíří panika, jaký by měla dopad případná úprava Zákona č. 56/2001 Sb. na provoz historických vozidel. Následující otázky byly shrnuty na základě dotazů a diskuzí veteránské veřejnosti a odpovědi zformulovány na základě oficiálních materiálů k návrhu úpravy Zákona č. 56/2001 Sb., konzultací, účasti na jednáních s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlastních zkušeností.

Více informací se dočtete v souboru ke stažení níže:

Otázky a odpovědi.pdf (105kb)

 

 

 

Image

Kudyznudy.cz - tipy na výlet