POZVÁNKA na Výroční členskou schůzi spolku

1st  Veteran US Car Clubu Praha v ČR

Výbor spolku 1st Veteran US Car Club Praha v ČR (dále jen „Klub“) svolává členskou schůzi Klubu, na kterou si Vás současně dovoluje pozvat.

Termín konání členské schůze:  ve středu  15. ledna 2020

Zahájení členské schůze:  18:00 hod., parkování u restaurace možné

Místo konání členské schůze: v salonku restaurace „U Rozcestí“ k Lochkovu 377/22, Praha 5-Slivenec 

Prosím vezměte na vědomí máme ve Stanovách Klubu článek 4, v jehož odstavci 2 vyplývá povinnost člena se Členské schůze zúčastnit. Nemůže-li se člen osobně zúčastnit ze závažných důvodů, lze pověřit plnou mocí k účasti někoho jiného.

Program schůze

  1. prezence přítomných členů Klubu, aktualizace telefonních a emailových kontaktů členů Klubu v rámci prezence a vyrovnání příspěvků na rok 2020
  2. zahájení schůze Klubu prezidentem Klubu panem Zdeňkem Košárkem
  3. volba orgánů členské schůze Klubu, předsedy členské schůze, sčitatele hlasů a zapisovatele
  4. zpráva o činnosti Klubu za rok 2019 včetně ročních výsledků hospodaření Klubu přednesená prezidentem Klubu panem Zdeňkem Košárkem
  5. plán akcí na rok 2020 přednesený prezidentem Klubu panem Zdeňkem Košárkem
  6. různé – odpovědi na dotazy členů Klubu, projednání připomínek a námětů členů Klubu, diskuse 
  7. schválení zápisu, ukončení Členské schůze

Důležité:

Výbor současně žádá všechny majitele historických vozidel registrovaných v Klubu, aby si zkontrolovali platnost testace svých vozidel a pokud mají testaci platnou na období kratší, než je květen 2020 a tedy potřebují provést testaci, aby si na Členskou schůzi donesli průkaz historického vozidla a formulář nazvaný „protokol o technické prohlídce vozidla – potvrzení o klubové testaci“ s potvrzenou STK nebo potvrzení odborného servisu (viz PHV poslední strana „poučení). Členové, kteří mají testaci platnou na delší období, mohou své průkazy a protokol o technické prohlídce vozidla přinést v pozdějším období na kteroukoli schůzi výboru klubu, která se koná na témže místě každou první středu v měsíci.

Výbor Klubu současně vyzývá členy, aby na schůzi přinesli kopie testačního protokolu svého vozidla (velký dvojlist z první testace vozidla, na jehož podkladě byl vydán průkaz HV. Tyto protokoly musí být nově zaarchovivány.

Každý člen obdrží jeden výtisk klubového kalendáře 2020 zdarma

V Praze dne 17.12.2019

Za výbor spolku 1st  Veteran US Car Club Praha v ČR                  Zdeněk Košárek

                                                                                                      prezident Klubu

Důležité klubové termíny v roce 2020:

Vážení členové a příznivci 1st Veteran US Car Club Praha, prosím, napište si do svých diářů tyto důležité termíny:

15.1.2020       .....       Členská schůze 1st Veteran US Car Club

25.4.2020       .....       Soutěž Elegance Sychrov

6.6.2020         .....       MDA Ride Praha

19.9.2020       .....       US Cars Letňany

Více informací ve složce "Klubové srazy"

Těšíme se na viděnou :-)

 

Děkovací dopis za účast našeho klubu na akci MDA Ride 22.6.2019

 

US CARS V PRAZE, OC Letňany, 21.9.2019

Už je to devatenáct let, kdy si americká vozidla dala poprvé dostaveníčko v pražských Letňanech. S bezprašným povrchem zámkové dlažby plochy,  poskytnuté díky pochopení Obchodního Centra Letňany, si 1stVeteran US Car Club Praha poradil po svém. Co s holou plochou na jeden den? Vyrobil si předváděcí rampu potahovanou červeným kobercem okolo které se odehrává hlavní dění Samozřejmě jde o setkání majitelů opečovávaných amerických vozidel a jedná se o jednu z posledních příležitostí – závěr sezóny je za dveřmi.

Počasí bylo vynikající, rovněž tak pestrá účast, jak jinak než „amerik“

Hlavní trofej si odvezl majitel Fordu Business Coupe 1938. V nádherné světlezelené Seafoam. V dalších kategoriích se blýskly neméně krásné stroje, od nejstaršího Fordu T 1917, přes Cadillacy, Chevrolety, Buicky, Fordy, Mercury, Oldsmobily, Pontiaců všech možných ročníků a provedení. Rovněž Corvetty, včetně Corvette Clubu Praha. V kategorii New Age dominoval Challenger Gang, komentář jeho zástupce při předváděčce na rampě fakt pobavil. Diváků, kteří si sraz přišli prohlédnout bylo odhadem pět tisíc. Mohli obdivovat mimo jiné vyšňořený truck Freightliner Cabover, či zástupce military. Od válečných Willysů, Fordů GPV až po dva Hummery H1. Úžas vzbuzovala účast hned čtyř amerických traktorů nejstarší z nich byl z roku 1936. Účast byla i zahraniční, a bylo co obdivovat, amerických automobilů a i nějakých těch motocyklů se letos sjelo do Letňan dvě stě. Hudební produkci obstarávali skvělí Screwballs. Jejich senzační projev a zvuk výtečně doplňoval atmosféru slunného dne.

A co takhle cruising? Přece cesta na sraz a domů.

Příští další akcí 1stVeteran US Car Clubu Praha je soutěž elegance na zámku Sychrov.

Tento jedenadvacátý ročník je vyhrazen z důvodu charakteru soutěže a kapacity pouze americkým vozidlům starším 30-ti let roku výroby, koná se 25.dubna 2020.

A příští „Letňany“? Opět na ploše sekce „A“ 19.září 2020.

Neváhejte naše akce připomínkovat jakýmkoliv způsobem. Například nějaké ty studené a teplé nápoje (pochopitelně nealko), budeme servírovat pro účastníky přímo v prostorách srazu.

Závěrem děkujeme všem za účast, Obchodnímu Centru Letňany, dlouholetým sponzorským příspěvkům firem Simix a Impexta. Především členům klubu, kteří nesou ze svých členských příspěvků převážnou část nákladů. Díky všem, kteří byli nejvíce aktivní při realizaci: Bohouškovi, Mirkovi, Jitce, Vlastovi, Jardovi, Járovi, Zitě, Otovi, Zdeňkovi, Lubošovi, Natálce, Sandře, Janě, Martině a Tomášovi. Jestli byl někdo vynechán, tak taky díky.

Největší odměnou je vědomí, že se to zase vydařilo na výbornou.

„WARM UP!“ A „MDA RIDE „ 21.06. a 22.06.2019

Občas neškodí myslet i na jiné, zvlášť jedná-li se o zdravotně postižené a ještě k tomu děti.

Hned dva projekty ve dvou dnech za sebou se týkaly postižených svalovou dystrofií.

První charitativní koncert souborů „Slapdash“ a „Green Monster“ v příjemném prostředí Střeleckého ostrova jsem se zúčastnil jako pěšák. Akce ve prospěch projektu „Honzíkova cesta“, kde hrály bez nároku na honorář a vstupné bylo dobrovolné. Příznivci stylu rockabilly se vesměs vzájemně znají a rozhodně si přišli na své. Vše moderovala rozesmátá Zita Strnadová alias Lady Luck, kterou uvidíme 21.9.2019 na US Cars v Letňanech.

Druhý den v sobotu probíhala MDA Ride. Náš klub se na ní prezentoval, zaplaťpánbu, o mnoho lepším způsobem než vloni. Uprostřed Václavského náměstí vystavil dvanáct historických amerických automobilů. Klubový stan a skládací křesílka posloužily během několika hodin v měnícím se počasí víc než dobře. Po nekonečném odhánění turistů, obzvlášť těch opálených, či hovořících jazykem kterým se starší generace učili povinně, se domnívali, že jsou na Kubě a do našich „amerik“ si snad nasednou. Kdo měl full size svezl postižené děti, kvůli kterým se celá show konala. Samotná „ride“ tedy vyjížďka byla jako každý rok téměř excelentní. Svižná, plynulá, bez zastávky. S nadšenými mávajícími davy, obzvlášť okolo Malostranského náměstí. Úsměv vzbuzovala jízda skútrů Vespa (a že jich bylo). Václavák obkroužili dvakrát. Silná byla účast „Mustang Riders“, ovšem vesměs nových či zánovních aut, které pro neznalce vypadaly jeden jako druhý.

Tak snad jsme všichni pomohli dobré věci.

Zdeněk Košárek

 

 

 

 

Image

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Soutěž elegance Sychrov 2019

Přes všechny chmurné předpovědi počasí a které se i částečně vyplnily, vše dopadlo na výbornou. Samozřejmě do zámeckého parku nepadla za celý den ani kapka. Jedenadvacátý ročník byl poznamenán o něco slabší účastí, ale na kvalitě mu to pranic neubralo. Letos se zúčastnilo na sedmdesát amerických automobilů. Mohli jsme obdivovat krom nádherných kousků americké historie, též nově zrekonstruovanou balustrádu zámku ze strany přiléhající k parku. 

Za všechny jmenujme vítěze letošní soutěže elegance manžele Hadrabovi, kteří si za svůj Cadillac Sedanette ročník 1941, krom hlavní ceny za jejich překrásný automobil, odvezli i cenu za celkový dojem a dobový oděv. Cenu Luďka Krejcara pro prvního účastníka získal pan Zdeněk Diviš. Dále se v každé dekádě udělovala první, druhé a třetí místa, cena pro nejvzdálenějšího účastníka, convertible a pickup.

Do příštích ročníků očekáváme, že si majitelé svých historických amerik, přizpůsobí svůj oděv, aby soutěž o celkový dojem a dobové oblečení, měla širší záběr. 

Samozřejmě už nyní se na příští ročník soutěže těšíme.